Sluit
Bestuursvergadering

Resultaten bestuursvergadering 26 juni

Op deze laatste bestuursvergadering voor de vakantie hebben we een overvolle agenda afgehandeld. Hieronder een greep uit wat besproken en besloten is.

Voortgang jaarplan en financiën

De realisatie van projecten en activiteiten in ons jaarplan 2017 zit op schema. Ook de financiën lopen in de pas met de begroting 2017. Meer weten over onze dorpsvisie en het daarvan afgeleide jaarplan 2017? Klik hier!

Taakverdeling bestuursleden

We hebben de verdeling van taken over alle bestuursleden besproken en vastgesteld. De nieuwe taakverdeling is hier te bekijken.

Evaluatie ledenvergadering

De algemene ledenvergadering van 23 mei was dit keer anders van opzet met meer plaats voor inbreng van de leden door in groepjes met elkaar van gedachten te wisselen. Dat gebeurde aan de hand van stellingen over het groenplan voor Aalden, Zorg en Welzijn, Leefbaarheid en Veiligheid. We willen een dergelijke opzet volgend jaar opnieuw hanteren en meer ruimte geven door het formele deel van de vergadering (behandeling verslag vorige algemene ledenvergadering, financiën, bestuurszaken) zo kort mogelijk te houden.

Stamppotten Proat

De laatste Stampottenproat heeft weer veel wensen opgeleverd van de bewoners van de Korenhof. Met een aantal daarvan gaan we aan de slag. Zo vragen we o.a. bij de bibliotheek na of grote letterboeken weer beschikbaar komen.

Stand van zaken projecten

Gemeenschappelijke opslag materialen
Dit project gaat in het najaar van start. De bedoeling is een schuur te bouwen op het terrein van Zwembad Zweeloo voor gemeenschappelijke opslag van materialen van verenigingen/stichtingen. Op het dak worden zonnecollectoren geplaatst, die bijdragen aan de energievoorziening van Zwembad Zweeloo. Het merendeel van de kosten is gedekt door subsidies. Het resterende bedrag hoopt de projectgroep in de komende maanden te werven.

Ontwikkeling app
Besloten is een app uit te brengen met informatie over Aalden en omliggende dorpen. De app wordt gerealiseerd met steun van het VTRB Stimuleringsfonds Toerisme en Recreatie. Zeer binnenkort meer daarover.

Start Aelder Meent
Op 19 juli organiseren we een bijeenkomst met alle deelnemende partijen, die ertoe moet leiden dat de Aelder Meent Nieuwe Stijl in de eerste helft van september van start kan gaan. Albert Kraai, de teamleider bibliotheken van Biblionet Drenthe, zal op 19 juli vertellen op welke wijze en wanneer de bibliotheek in Aalden wordt gerealiseerd. Besloten is verder Paul Blaauwgeers aan te stellen als projectleider, ervan uitgaande dat de kosten daarvan worden gedekt met een subsidie van Vitaal Platteland. Paul heeft een jaar de tijd om samen met alle deelnemende partijen een structuurplan te maken voor een bruisende, levensvatbare Aelder Meent. Ook hij zal zijn rol op 19 juli toelichten.

Groenplan Aalden
De voorbereidingen zijn getroffen om na de bloembakken bij de entree van ons dorp ook het groen in andere delen van Aalden aan te pakken.

Verkeersknelpunten
Op 29 maart 2017 hebben we met ambtenaren van de gemeente en wethouder Brink een aantal problematische verkeerssituaties in Aalden besproken. Tot nu toe is er nog geen voortgang in de oplossing daarvan, dus gaan we de gemeente vragen wat de stand van zaken is.

Beheer speeltuin
Besloten is een prullenbak aan te schaffen voor de speeltuin. Vier personen zijn bereid het legen van de prullenbak op zich te nemen. Dat is mooi! Ook proberen we bordjes te plaatsen, die de toegang in de avond/nacht voor onbevoegden verbiedt.

Informele zorg in relatie tot professionele zorg
Na de vakantie gaan we de informatie over informele zorg en professionele zorg op elkaar afstemmen. Overleg met Treant en Maatschappelijk Welzijn Coevorden is hierover gaande.

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het weten en stuur ons een email.

KEER GEDEELD

Laat een reactie achter

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *