Sluit

Taakverdeling

Om optimaal in te spelen op interesse en deskundigheid van elk bestuurslid zal nog een taakverdeling worden vastgelegd

Angela Berkhof Boekhouding, inning contributie en financiële voortgangsrapportages.
n.n.t.b. Groenbeheer, voorzieningen, leefbaarheid.
n.n.t.b. Veiligheid, verkeer, speeltuinbeheer, burgerparticipatie.
KEER GEDEELD