Sluit

Even terugblikken

Zo tegen het einde van het jaar is het goed om even terug te blikken. Hebben we alle activiteiten uit het jaarplan kunnen uitvoeren of faciliteren en zo nee, waarom niet? In twee of drie stukjes laten we een en ander de revue passeren.

PROJECT GEMEENSCHAPPELIJKE OPSLAG BIJ ZWEMBAD

Voorzitter Jan Kuipers en zijn mensen hebben het gebouw kunnen realiseren. Momenteel wordt bekeken hoe de opslag en onder welke omstandigheden  deze het beste kan plaatsvinden.

VOORTZETTING PROJECT AELDER MEENT

Met veel inzet is gewerkt aan met name de programmatische invulling. Dit lukt steeds beter. Structurele en incidentele activiteiten zorgen ervoor dat op veel dagdelen de Meent gebruikt wordt. De samenwerking met de bibliotheek gaat prima. De tentoonstellingsfunctie wordt uitstekend benut: ook 2019 is al bijna volgeboekt. Het aantal deelnemers aan activiteiten wisselt erg: van een paar belangstellenden tot vollezalen. Nu de provincie toestemming heeft verleend dat we de subsidie pas eind 2019 hoeven te verantwoorden en de gemeente een positieve houding aanneemt, is het verantwoord, investeringen te doen: een geluidsinstallatie, professionele tentoonstellingspanelen en een beamer met scherm worden aangeschaft.

GROENPLAN

In 2018 stonden Korenhofplein en Marsstukken op het programma. Samen met Woonservice en Gemeente werd een werkgroep gevormd die een integraal totaalplan voor het plein zou maken. Dit is (nog) niet gelukt. Wel zijn de plantvakken aan de Aelderstraatzijde aangepakt en kan er wat fleurigs ingeplant worden. Ook is de gemeente op een deel van de Marsstukken bezig geweest. Komend jaar wordt bewoners gevraagd of zij de bakken op onze kosten fleuriger willen maken.

VERKEERSVEILIGER MAKEN PAARDELANDSDRIFT, MET NAME BIJ DE SCHOLEN

Hoewel de aanpak in de gemeentebegroting van dit jaar is opgenomen, is een en ander nog steeds niet in uitvoering.

VERKEERSVEILIGER MAKEN AELDERSTRAAT BIJ UITRIT AELDERHOF

Eind maart is met de gemeente overleg geweest maar dit heeft niet tot succes geleid. Wij pleiten voor twee aanpassingen: hang een bordje op aan de Aelderstraat dat aangeeft dat rechts voorrang heeft op het verkeer richting Zweeloo en markeer de weg tevens zodanig dat de situatie duidelijker wordt. Een goedkope aanpassing, vinden we. De gemeente vreest echter precedentwerking.

 

KEER GEDEELD

Een reactie op “Even terugblikken

  1. In Schoonoord heeft de gemeente al een bord geplaatst bij de uitrit van de parkeerplaats van de sportvelden. Het is vlak na het begin van de 30 km zone. Er staat op dat verkeer van rechts voorrang heeft. 1. Geldt dat ook voor n uitrit van een parkeerplaats? Dan moeten er aan de Aelder straat nog een paar bijkomen. 2. Er is al een precedent dus.
    Hou vol!

Laat een reactie achter

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd.