Sluit

Indienen aanvraag dorpsbudget Aalden 2022/23

Ook dit jaar heeft Dorpsbelangen Aalden(DBA) van de Gemeente een bedrag van 20.000 euro ontvangen ter verdere verbetering van de leefbaarheid in het dorp. Van dit bedrag wordt 5.000 euro gereserveerd voor de bloembakken ( hangend en staand) en voor het onderhoud van de AED’s.

SPELREGELS

 1. Alle inwoners van Aalden kunnen aanvragen indienen en via een stemming meebeslissen over de besteding van de 15.000 euro
 2. Aanvragen kunnen tot 14 december worden ingediend via post( Volmolenstraat 14) of mail(info@dorpsbelangenaalden.nl)
 3. Aan de volgende criteria dient te worden voldaan:
  1. De leefbaarheid wordt aantoonbaar verbeterd, voor het hele dorp of groepen bewoners
  2. Het moet om nieuwe ideeën gaan. Het is niet de bedoeling, begrotingen van al bestaande activiteiten te ondersteunen
  3. Het voorstel dient een begroting te bevatten
  4. Na toekenning van een aanvraag blijft de indiener verantwoordelijk voor onderhoud e.d.
 4. Maximaal 40% van het bedrag kan worden besteed aan aanvragen van bewoners van Aalden voor voorzieningen in Zweeloo
 5. Minimaal 4 aanvragen worden gehonoreerd. De maximale bijdrage is 4000 euro
 6. Digitaal stemmen is zo nodig mogelijk van 16 december tot 1 januari 2023. Er kan dan op 1 of 2 aanvragen worden gestemd.

Veel succes allemaal!

Het bestuur van Dorpsbelangen Aalden

KEER GEDEELD

Laat een reactie achter

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd.