Sluit
ledenwerving

Nieuwe opzet Algemene Ledenvergadering 15 mei

Op 15 mei is de Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelangen Aalden in De Anwende, aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.

Nieuwe opzet

In de Aelderstroom heeft u kunnen lezen, dat we daarvoor een nieuwe opzet bedacht hebben. Aan formele zaken als financiën, notulen van de vorige algemene ledenvergadering en afscheid en benoeming bestuursleden besteden we slechts een half uur. Daarna willen we graag vooruitkijken met de aanwezige leden. We bespreken de ontwikkelingen rond de Aelder Meent en de terugkeer van de bibliotheek. Daarnaast horen we vooral graag ieders mening over het ontwikkelde Groenplan voor Aalden en over onderwerpen als Wonen, Zorg en Welzijn, Leefbaarheid en Veiligheid. In groepjes per tafel wordt één van deze onderwerpen met elkaar besproken onder begeleiding van één van onze bestuursleden. Dat gebeurt aan de hand van stellingen. Hieronder een paar voorbeelden daarvan.

Voorbeelden stellingen

  • De staat en het onderhoud van het groen in Aalden behoeft op sommige plaatsen verbetering.
  • Het aantal voorzieningen in Aalden is voldoende.
  • Er is voldoende aanbod van woningen voor alle bevolkingsgroepen in Aalden.
  • Alle inwoners van Aalden hebben voldoende toegang tot de benodigde professionele en informele zorg.

Verwerking in Dorpsvisie

Naast de hiervoor genoemde voorbeelden, zullen er op 15 mei nog meer stellingen zijn voor de tafelgesprekken. De uitkomsten daarvan worden eind 2017 verwerkt in de Dorpsvisie 2018-2021.

We zien u graag op 15 mei!

KEER GEDEELD

Laat een reactie achter

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd.