Sluit

Bestuur

De Vereniging Dorpsbelangen Aalden is op 30 december 1998 opgericht. De missie van het bestuur is het bevorderen van de leefbaarheid in Aalden en de behartiging van de belangen van de bevolking van Aalden bij instanties. Het baseert haar werkzaamheden op een visie voor de komende vier jaar, met jaarlijks een jaarplan en begroting. De Dorpsvisie 2015-2019 bouwt voort op het project Vijf Sterren Dorp Aalden uit 2011. Er staat in beschreven op welke wijze het bestuur van Dorpsbelangen Aalden haar rol wil vervullen en welke onderwerpen aangepakt worden.

In 2018 is de Dorpsvisie aan herziening toe. Het streven is dat samen met de inwoners van Aalden vorm te geven.

KEER GEDEELD