Sluit

Jaarplan 2022

JAARPLAN 2022 DORPSBELANGEN AALDEN

1. Dorpsvisieontwikkeling met behulp van resultaten leefbaarheidsenquête

2. Organisatie en beoordelen aanvragen dorpsbudget

3. Verdere ontwikkeling Aelder Meent binnen coronaregels

4. Verkeersveiliger maken Aelderstraat met bewoners

5. Bloembakken aan 32 lantaarnpalen laten zetten

6. Ledenwerving op nog te bepalen wijze

7. Bewaken voortgang fietspad Gelpenberg

8. Kerstversiering: oproep aan bewoners

9. Vaste activiteiten

10. ………………………………………………….

KEER GEDEELD