Sluit
Bestuursvergadering

Resultaten bestuursvergadering 16-1-2017

De eerste bestuursvergadering in het nieuwe jaar heeft o.a. het volgende opgeleverd:

Aanleg en onderhoud van groen

Wilfried Reuvers gaat in opdracht van Dorpsbelangen Aalden twee bloembakken plaatsen bij de entree’s van ons dorp. Dat gebeurt in mei. Daarnaast ontwikkelt hij een paar scenario’s voor verbetering van het groen op een aantal plekken in Aalden. De bedoeling is om de inwoners van Aalden te vragen hierover hun mening te geven. Hoe en wanneer hoort u over een paar maanden.

Lopende activiteiten/projecten

Actie n.a.v. de Stampotten Proat
De gemeente heeft de aanvraag voor een extra parkeerplaats voor invaliden bij de Korenhof in beginselgoedgekeurd. Indien eind maart, na afloop van de bezwarenprocedure, geen bezwaren zijn ingediend, wordt de aanleg in uitvoering genomen. Mooi resultaat!

Gemeenschappelijke opslag materialen/gemeenschappelijk gereedschap
We komen elke week dichter bij realisatie van een gebouw op het terrein van het Zwembad Zweeloo, waar een aantal grote verenigingen hun materialen kunnen opslaan. Het is de bedoeling om op het dak van het gebouw zonnecollectoren te plaatsen ten behoeve van energiebesparing voor het zwembad.

Aelder Meent (kunst, cultuur, onderwijs, inclusief bibliotheek)
Het haalbaarheidsonderzoek is bijna afgerond. Op basis daarvan zullen besluiten worden genomen die de organisatie en de financiën van de Aelder Meent zeker moeten stellen. Naast de bibliotheek, de scholen en alle andere organisaties die straks deel uitmaken van de Aelder Meent, speelt de gemeente hierin een belangrijke rol.

Invulling beheer speeltuin aan de Weersmaten met vrijwilligers
Drie personen hebben zich tot nu toe opgegeven als vrijwilliger voor het onderhouden van de speeltuin. Dat is nog niet voldoende. Belangstelling? Mail ons!

AED’s (Automatische Externe Defibrillator)
Het is onduidelijk wie AED’s mag bedienen. Dit gaan we uitzoeken aan de hand van de regelgeving die hiervoor geldt. Dorpsbelangen Aalden bezit twee AED’s. De kosten van cursussen om deze te bedienen en de kosten van aanschaf en onderhoud komen voor onze rekening. Wij vinden dat dit eigenlijk een gemeentelijke taak is. Op de wijk- en dorpenronde (30 januari) gaan we daarover praten met de gemeente.

Wijk- en dorpenronde

Wijk- en dorpenronde met de gemeente vindt plaats op 30 januari in De Anwende. De zaal is open om 19.30 uur en de vergadering start om 20.00 uur. Deze vergadering is openbaar. Indien u deel wilt nemen of een onderwerp besproken wilt hebben, verzoeken wij u vooraf een mail te zenden naar info@dorpsbelangenaalden.nl

Vooralsnog hebben wij de volgende punten geagendeerd:

  • Aanpassing Dorpsvisie 2015-2019 in overleg met de inwoners van Aalden met nadrukkelijker aandacht voor zorg, welzijn en wonen
  • Jaarplan 2017 en prioritieten
  • Groenplan Aalden, inclusief verkeersproblematiek
  • Beleid t.a.v. AED’s
  • Vernielingen rond jaarwisseling
  • Verbetering situatie fietspad nabij Korenhof
  • Stand van zaken kunst, cultuur en onderwijs centrum De Aelder Meent
  • Stimuleringsfonds deel 2: invoering budgetten voor dorpshuizen
  • Aanbestedingsbeleid gemeente

Heb je vragen of suggesties? Laat het weten en mail ons of plaats hieronder een reactie.

 

KEER GEDEELD

Laat een reactie achter

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd.