Sluit

Taakverdeling

Om optimaal in te spelen op interesse en deskundigheid van elk bestuurslid is een taakverdeling afgesproken. Dit heeft bovendien als voordeel dat voor derden duidelijker is, wie waarover gaat.

Veiligheid, beheer speeltuin, activiteiten met bewoners

Hans Terbach
(voorzitter)
Vertegenwoordigen van Dorpsbelangen, politieke en strategische onderwerpen, bewaken uitvoering dorpsvisie en jaarplan, dorpenoverleg, relatiebeheer/PR.
Monique Jonkman-Koolen
(secretaris a.i.)
Administratie, agenda/verslag vergaderingen, buurtwerk, jeugd, zorg en welzijn.
Mini van der Kooi
(penningmeester)
Boekhouding, inning contributie en financiële voortgangsrapportages.
Jan Kuipers
(bestuurslid)
Groenbeheer, voorzieningen, leefbaarheid.
John Nycolaas
(bestuurslid)
Veiligheid, verkeer, speeltuinbeheer, burgerparticipatie.
KEER GEDEELD

Laat een reactie achter

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *