Sluit
informele zorg

Dorpsbelangen Aalden start onderzoek naar informele zorg

Wat is informele zorg?

Informele zorg is de zorg die door vrijwilligers wordt gegeven of geregeld. Het gaat dus niet om professionele zorg. Voorbeelden van informele zorg: maaltijdservice, boodschappenservice, begeleid vervoer bv. naar dokter of ziekenhuis, klusjes in en om het huis, tuinwerkzaamheden, huisbezoek etc..

Waarom dit onderzoek?

Aanleidingen zijn onder andere:

  1. Voorspelde krimp, ook in ons dorp op termijn.
  2. Wegtrekken van jongeren, bevolkingsopbouw laat zien dat het aantal ouderen toeneemt en deze groep vraagt meer om zorg.
  3. Opmerkingen van verenigingen en organisatoren van activiteiten geven aan dat het verkrijgen van voldoende vrijwilligers moeizamer gaat. Er is weinig aanwas van “onderop”.
  4. Landelijk zorgbeleid: langer thuiswonen, meer zelf doen e.d..
  5. Gemeentelijk zorgbeleid. Een beleidsplan Samen krachtig is in bespreking.

Op dit moment doen b.v. vertegenwoordigers van de kerken veel goed werk op dit gebied en daar moeten we dankbaar voor zijn. Maar kan dit werk over 5 jaar ook nog in voldoende mate plaatsvinden? Veel bewoners die op informeel zorggebied actief zijn, worden immers ook een dagje ouder.

Waar bestaat het onderzoek uit?

Uiteraard spreken we met actieve informele zorgverleners en hun organisaties, maar ook met professionele zorgverleners (gezondheidscentrum, Korenhof , Maatschappelijk Welzijn Coevorden e.d.). Waarom is in het verleden het project “Graag gedaan” gestopt?

Resultaten?

Vanzelfsprekend hopen we dat de resultaten laten zien dat we ons nog geen zorgen hoeven te maken, maar dan weten we dat. Alleen hopen is immers een slechte raadgever….

 

KEER GEDEELD

Laat een reactie achter

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd.