Sluit

Indienen aanvraag dorpsbudget Aalden 2021/22

Wederom heeft Dorpsbelangen Aalden(DBA) van de Gemeente een budget van € 20.000 ontvangen ter verdere verbetering van de leefbaarheid in het dorp. Van dit bedrag wordt € 5.000 gereserveerd voor bloembakken aan de Aelderstraat(staand en hangend) en voor het onderhoud van de AED’s.

Verplichtingen

1. Alle inwoners van Aalden kunnen ideeën aandragen en kunnen via een stemming meebeslissen over de besteding van € 15.000.

2. Over gerealiseerde ideeën dienen de uitvoerders verantwoording af te leggen.

3. Deze verantwoording dient DBA naar de Gemeente te zenden.

Spelregels

1. Aanvragen kunnen tot dinsdag 1 februari 2022 worden ingediend via post(Volmolenstraat 14) of mail(info@dorpsbelangenaalden.nl)

2. Zo nodig wordt door het bestuur van DBA een rangorde/prioritering in de lijst aanvragen gemaakt op basis van de volgende criteria:

a. De leefbaarheid wordt aantoonbaar verbeterd, voor het hele dorp of groepen bewoners.

b. Het moet om nieuwe ideeën gaan. Het is niet de bedoeling, begrotingen van al bestaande activiteiten te ondersteunen. Uitzonderingen bij nijpende situaties, veroorzaakt door corona, zijn mogelijk.

c. Het voorstel moet solide zijn. Dat wil zeggen dat aan het uitvoeringsdeel ruim aandacht wordt besteed en dat er een begroting is. Na uitvoering van een aanvraag blijft de indiener verantwoordelijk voor onderhoud e.d..

d. Maximaal 40% van het bedrag kan worden besteed aan aanvragen van bewoners van Aalden voor voorzieningen in Zweeloo. Dus maximaal € 6.000.

e. Minimaal 4 aanvragen worden gehonoreerd. De maximale bijdrage is € 4.000.

f. Digitaal stemmen is vanaf begin februari tot 1 maart weer mogelijk op onze website (www.dorpsbelangenaalden.nl). Er kan dan op 1 of 2 aanvragen worden gestemd.

Veel creativiteit en succes allemaal!

Namens het bestuur van DBA,

Hans Terbach, voorzitter

KEER GEDEELD

Laat een reactie achter

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd.