Sluit
Bloembakken Aalden

Indienen aanvraag dorpsbudget Aalden 2023/24

Ook dit jaar heeft Dorpsbelangen Aalden (DBA) van de gemeente Coevorden een bedrag van € 20.000,-  ontvangen ter verdere verbetering van de leefbaarheid in het dorp.

Van dit bedrag wordt € 5.000,– gereserveerd voor de bloembakken (hangend en staand) en voor het onderhoud van de AED’s.

SPELREGELS  :

 1. Alle inwoners van Aalden kunnen aanvragen indienen en via een stemming meebeslissen over de besteding van de € 15.000,–
 2. Aanvragen kunnen tot 1 november a.s. worden ingediend

via e-mail info@dorpsbelangenaalden.nl of lever het ideeënformulier in bij onze secretaris Manda Wiebing-van der Tuuk (Valsakker 9) of bestuurslid Nicandra Iwema (Volmolenstraat 39).

 1. Aan de volgende criteria dient te worden voldaan:
  1. De leefbaarheid wordt aantoonbaar verbeterd, voor het hele dorp of groepen bewoners
  2. Het moet om nieuwe ideeën gaan. Het is niet de bedoeling begrotingen van al bestaande activiteiten te ondersteunen
  3. Het voorstel dient een begroting te bevatten
  4. Na toekenning van een aanvraag blijft de indiener verantwoordelijk voor onderhoud e.d.
 2. Maximaal 40% van het bedrag kan worden besteed aan aanvragen van bewoners van Aalden voor voorzieningen in Zweeloo
 3. Minimaal 4 aanvragen worden gehonoreerd.
 4. Stemmen zal zowel digitaal als met een formulier mogelijk zijn voor alle inwoners van Aalden, van 15 november tot 15 december 2023. Er kan dan op max. 3 aanvragen worden gestemd.

Veel succes allemaal! 

Het bestuur van Dorpsbelangen Aalden.

————————————————

KEER GEDEELD