Sluit
Resultaten overleg met Woonservice

Resultaten overleg met Woonservice Drenthe

Op 22 februari hebben we overlegd met woningcorporatie Woonservice Drenthe over de volgende onderwerpen:

Woningbehoefte

Onderzoeken en ervaringen met woningverhuur wijzen uit dat de vraag naar huurwoningen in de toekomst afneemt. Enkele cijfers:

  • Van de 150 personen in Aalden, die als woningzoekende staan ingeschreven bij Woonservice, hebben 55 personen in het afgelopen jaar gereageerd op 9 aangeboden huurwoningen.
  • Daarvan waren er 2 jongeren onder 23 jaar en 15 jongeren tussen 23 en 30 jaar. Bij ouderen boven 65 jaar was het aantal reacties 28.
  • De gemiddelde zoekduur naar een huurwoning is kort: 1 tot 1,5 jaar.
  • Onze vragen over de huisvesting van jongeren tot 30 jaar in Aalden – zie ons bericht van 20 februari 2017 – zijn slechts door 1 persoon beantwoord.

Er is blijkbaar onder jongeren geen behoefte om in Aalden te (blijven) wonen, of ze laten het niet weten. De woningmarkt is ontspannen, wat door krimp van de bevolking in de toekomst des te meer het geval zal zijn. Woonservice zal daarom in Aalden en omgeving geen nieuwe woningen bouwen en zelfs de mogelijkheden bezien om het aantal huurwoningen te laten dalen.

Belangenbehartiging huurders

Woonservice overlegt met huurdersvereniging Samen Sterk, die de belangen van alle huurders van Woonservice behartigt. Huurders uit Aalden zijn niet vertegenwoordigd in Samen Sterk. Het risico bestaat dat met hun belangen onvoldoende rekening wordt gehouden. Het zou mooi zijn als een huurder uit Aalden zitting wil nemen in Samen Sterk. De belangenbehartiging kan ook door Dorpsbelangen Aalden opgepakt worden als één van de huurders bestuurslid van Dorpsbelangen Aalden zou willen worden. Binnenkort zullen we de huurders van Woonservice in Aalden daarover per brief benaderen.

Buurtfonds

Woonservice stelt jaarlijks 50.000,- beschikbaar voor ondersteuning van activiteiten die de leefkwaliteit van haar huurders verbetert. Er komen echter te weinig projecten binnen bij Woonservice, waardoor het subsidiebudget niet volledig besteed wordt. Woonservice liet ons weten dat het Groenplan, dat Dorpsbelangen Aalden in samenwerking met het Buro voor groene Ruimtes van Wilfried Reuvers in ontwikkeling heeft, voor een subsidie uit het Buurtfonds in aanmerking kan komen.
We gaan de huurders van Woonservice in Aalden binnenkort vragen om met ideeën te komen. Heb je een idee? Ga voor de voorwaarden naar de website van Woonservice of plaats hieronder een reactie.

Glasvezel huurwoningen

Woonservice staat positief tegenover het aansluiten van huurwoningen op het glasvezelnet van Samen Breed. De huurders hebben daarover van Woonservice een brief gekregen, waarin is gesteld dat zij zelf kunnen beslissen om hieraan al of niet mee te doen.

Aanbesteding van woningonderhoud bij lokale ondernemers

Woonservice heeft een eigen onderhoudsdienst, die veel onderhoud aan woningen zelf uitvoert. Bij aanbestedingen werkt Woonservice met vaste aannemers. Indien lokale ondernemers mee willen dingen, kunnen zij Woonservice Drenthe zelf vragen naar de mogelijkheden en voorwaarden.

Stampotten Proat over wonen en zorg

Woonservice organiseert in het najaar een Stampotten Proat met haar huurders en Dorpsbelangen Aalden. We gaan dan in gesprek over “wonen en zorg”. Tot die tijd zullen we ons daarin verdiepen en naar de mening hierover vragen van de inwoners van Aalden en van instanties als Maatschappelijk Welzijn Coevorden.

Heb je vragen of suggesties? Plaats hieronder je reactie!

KEER GEDEELD

Laat een reactie achter

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd.