Sluit

INDIENEN AANVRAAG DORPSBUDGET AALDEN 2019/20


Wederom heeft Dorpsbelangen Aalden van de Gemeente een budget van € 20.000,– ontvangen ter verdere verbetering van de leefbaarheid in het dorp.

VERPLICHTINGEN1. Alle inwoners van Aalden kunnen ideeën aandragen en kunnen meebeslissen over de besteding.2. Over gerealiseerde ideeën dienen de uitvoerders verantwoording af te leggen3. Deze verantwoording dient Dorpsbelangen Aalden naar de Gemeente te zenden.

SPELREGELS1. Aanvragen kunnen tot zaterdag 29 februari 2020 worden ingediend via post( Volmolenstraat 14) of mail( info@dorpsbelangenaalden.nl)2. Zo nodig wordt door het bestuur van Dorpsbelangen Aalden een rangorde/prioritering in de lijst aanvragen gemaakt op basis van de volgende criteria:a. De leefbaarheid wordt aantoonbaar verbeterd, voor het hele dorp of groepen bewoners. Liefst structureel , maar incidenteel mag ook.b. Het moet om nieuwe ideeën gaan. Het is niet de bedoeling, begrotingen van al bestaande activiteiten te ondersteunen. Uitzonderingen zijn bij nijpende situaties mogelijk.c. Het voorstel moet solide zijn. Uitvoering wordt door aanvragers zelf geregeld en er dient een begroting te zijn.d. Maximaal 40% van het bedrag van € 20.000,– ( € 8000,– dus ) kan besteed worden aan aanvragen van bewoners van Aalden voor voorzieningen in Zweeloo.

Minimaal 4 aanvragen worden gehonoreerd. De maximale bijdrage voor een aanvraag is € 5.000,–.

Tijdens de ledenwervingsdag in de COOP (zaterdag 11 april) kan schriftelijk op maximaal 3 aanvragen worden gestemd. Ook is digitaal stemmen vanaf maart tot 11 april weer mogelijk op onze website: www.dorpsbelangenaalden.nl.

Veel creativiteit en succes . En hopelijk gaat er net zo massaal gestemd worden als vorig jaar!

Namens het bestuur van Dorpsbelangen Aalden,

Hans Terbach, voorzitter

KEER GEDEELD

Laat een reactie achter

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *