Sluit

INDIENEN AANVRAAG DORPSBUDGET AALDEN 2020/2021

Ook dit jaar heeft Dorpsbelangen Aalden een dorpsbudget van € 20.000 van de Gemeente ontvangen ter verdere verbetering van de leefbaarheid in het dorp.

VERPLICHTINGEN

1. Alle inwoners van Aalden kunnen aanvragen indienen en via een stemming meebeslissen over de besteding.

2. Over gerealiseerde ideeën dienen de uitvoerders verantwoording af te leggen.

3. Over de besteding van het budget dient Dorpsbelangen Aalden naar de Gemeente verantwoording af te leggen.

SPELREGELS

1. Aanvragen kunnen tot zondag 10 januari 2021 worden ingediend per post ( Volmolenstraat 14) of mail( info@dorpsbelangenaalden.nl).

2. Zo nodig wordt door het bestuur van Dorpsbelangen Aalden een rangorde/prioritering in de lijst aanvragen gemaakt op basis van de volgende criteria:

a. De leefbaarheid wordt aantoonbaar verbeterd, voor het hele dorp of groepen bewoners.

b. Het moet om nieuwe ideeën gaan. Het is niet de bedoeling , begrotingen van al bestaande activiteiten te ondersteunen. Uitzonderingen zijn bij nijpende situaties mogelijk.

c. Het voorstel moet solide zijn. Er dient een begroting te zijn en uitvoering wordt door aanvragers zelf geregeld.

d. Maximaal 40 % van het bedrag van €20.000 kan besteed worden aan aanvragen van bewoners van Aalden voor voorzieningen in Zweeloo.

e. Minimaal 4 aanvragen worden gehonoreerd. De maximale bijdrage voor een aanvraag is € 5000.

f. Digitaal stemmen is vanaf half januari tot 10 februari weer mogelijk op onze website(www.dorpsbelangenaalden.nl.

Veel creativiteit en succes gewenst! En hopelijk gaat er net zo massaal gestemd worden als in voorgaande jaren.

Namens het bestuur van Dorpsbelangen Aalden,

Hans Terbach, voorzitter

KEER GEDEELD

Laat een reactie achter

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd.