Sluit

Weer compleet! En anders nieuws

Compleet

Met de toetreding van Mini van der Kooi en John Nycolaas is het bestuur weer compleet. Mini is verantwoordelijk penningmeester. Michel de Heij is zo vriendelijk nog even uitvoerend financiëel werk te doen. John Nycolaas gaat vooral Monique Jonkman assisteren bij het werk voor de Aelder Meent.  Jan Kuipers( diverse projecten) en Hans Terbach(voorzitter) maken het bestuur voltallig.

Dorpsbudget

Met de gemeente bestaat verschil van mening over wie waarvoor verantwoordelijk is na het plaatsen van bankjes. Leden van de groenploeg hebben samen met ontwerpster Joke Holwarda plekken voor een zestal bankjes gezocht en gevonden. De groenploeg wil de bankjes bewerken, plaatsen , onderhouden en als ze “op” zijn weghalen. Daar eindigt echt onze verantwoordelijkheid. De gemeente wil dat het dorp ook de ruim bemeten omgeving schoonhoudt. BBC14 heeft vragen hierover aan verantwoordelijk wethouder Jeroen Huizing gesteld. We zijn benieuwd!

Korenhofplein

In samenwerking met de Gemeente en betrokken aannemer wordt een deel van het Korenhofplein aangepakt. Helaas niet het hele plein waarvoor Wilfried Reuvers een mooi ontwerp heeft gemaakt.  De werkzaamheden aan de waterleiding aan de Aelderstraat beïnvloeden de aanpak nauwelijks.

Stamppottenproat

Met de Korenhof is overleg geweest over het voor de 3e keer organiseren van een etentje in de Korenhof. Bij een etentje worden bewoners naar hun mening gevraagd over aangelegenheden in Aalden e.o.

Vervanging waterleiding

De vervanging van de waterleiding vanaf de Aelderstroom tot aan de Bronzen Emmer gaan zo’n 40 weken duren. Dat betekent dat het werk tijdens Zuidenveld nog niet klaar is. Op onze vraag hierover meldde de gemeente dat overleg met ons en de Zuidenveldcommissie tijdig zal plaatsvinden om mogelijke overlast zoveel mogelijk te beperken.

KEER GEDEELD

Laat een reactie achter

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd.