Sluit
ondernemersvereniging Zweeloo

Resultaten overleg met ondernemersvereniging

Maandag 13 februari hebben we overlegd met de Ondernemersvereniging Zweeloo. In goede sfeer hebben we met elkaar van gedachten gewisseld over de volgende onderwerpen:

Groenplan en sfeer

bloembak entree AaldenHet groenplan dat Wilfried Reuvers ontwikkelt, heeft als doel om “het groen” op een aantal in het oog springende locaties in Aalden te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is het plaatsen van grote bloembakken bij de ingang van ons dorp in het voorjaar. In aansluiting hierop zou het mooi zijn als de ondernemers een bijdrage leveren aan “het opleuken” van het dorp, bijvoorbeeld door Aalden/Zweeloo rond de feestdagen en vakanties een feestelijk accent te geven. De ondernemers gaan onderzoeken wat op dit vlak mogelijk is en wij denken als Dorpsbelangen Aalden daarin mee.

Actualiseren Dorpsvisie

Onderwerpen als wonen, zorg en welzijn zouden nadrukkelijker een plaats kunnen krijgen in onze Dorpsvisie. De vraag is echter wat ondernemers, andere organisaties, verenigingen en vooral de inwoners van Aalden hiervan vinden. We hebben de ondernemersvereniging gevraagd om onze dorpsvisie hierop te beoordelen en ons te adviseren over  gewenste aanpassingen. In de loop van het jaar zullen ook andere organisaties, verenigingen en inwoners van Aalden hierover raadplegen. Daarover later dit jaar meer.

Dorpen-App

Bijna iedereen heeft tegenwoordig een smartphone en raadpleegt dagelijks allerlei app’s. We hebben voorgesteld om samen met de ondernemers, verenigingen, OEK en wellicht nog andere geïnteresseerde partijen een app te ontwikkelen voor Aalden en omliggende dorpen. De app zou informatie kunnen bevatten over ondernemers, toerisme, activiteiten, verenigingsleven, promotie van de dorpen, etc. Afgesproken is dat Dorpsbelangen Aalden in de loop van het jaar het initiatief neemt om partijen bij elkaar te roepen om gezamenlijk het doel, de inhoud en het onderhoud van een dergelijke app te bepalen. Daarna hopen we de app met steun uit bijvoorbeeld het Stimuleringsfonds te realiseren.

“Kijkje in de keuken”

We hebben de ondernemersvereniging  gevraagd of ondernemers bereid zouden zijn om belangstellenden een “kijkje in hun keuken” te geven. Te denken valt bijvoorbeeld aan een uitleg over produktieprocessen: hoe wordt een brood gebakken, wat doet het bedrijf Foodbasics, hoe werkt een supermarkt, wat komt er kijken bij het exploiteren van Zwembad Zweeloo. Doel hiervan is promotie van de plaatselijke ondernemers. Uiteraard moet blijken of hiervoor belangstelling is. Een samenwerking met de scholen, verenigingen, campings, Aelderholt, etc. kan daaraan bijdragen. De ondernemersvereniging gaat één en ander aan haar leden voorleggen.

Aanbestedingsbeleid gemeente

In januari hebben wij tijdens de wijk- en dorpenronde bij de gemeente aangekaart dat onze ondernemers bij aanbesteding van werken in ons dorp/de gemeente  te weinig worden betrokken. intussen heeft de gemeente informatie toegezonden over haar aanbestedingsbeleid en is de ondernemersvereniging daarvan in kennis gesteld. Desondanks blijven de ondernemers in Aalden/Zweeloo het gevoel houden dat zij te weinig worden betrokken bij lokale aanbestedingen. Wethouder Brink heeft tijdens de wijk en dorpenronde toegezegd, dat de gemeente bereid is haar aanbestedingsbeleid te komen toelichten aan de ondernemers. De ondernemersvereniging maakt graag gebruik van deze toezegging en gaat de gemeente uitnodigen voor een gesprek.

Heb je opmerkingen of suggesties naar aanleiding van het voorgaande? Plaats hieronder je reactie!

KEER GEDEELD

Laat een reactie achter

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd.