Sluit
vijf vragen huurders Woonservice

Vijf vragen aan huurders Woonservice

Het afgelopen weekend hebben alle 162 huurders van woningcorporatie Woonservice een vragenlijst ontvangen van Dorpsbelangen Aalden. Daarin stellen we vijf vragen over het wonen en de leefkwaliteit in Aalden. Ook de wijze van belangenbehartiging komt aan de orde. De ingevulde vragenlijst kan tot en met 10 maart ingeleverd worden op Aelderstraat 41 of Hoekenakker 2. Mailen mag ook naar info@dorpsbelangenaalden.nl.

Inhoud vragen

Met de vijf vragen wil Dorpsbelangen Aalden inzicht krijgen in de wijze waarop de belangen van de huurders het beste kunnen worden behartigd. Dat komt van pas in ons overleg met Woonservice, de gemeente en andere instanties. Daarbij is er alle ruimte voor huurders om mee te denken over verschillende onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan het onderhoud van woningen en de woonomgeving, welzijn en zorg en meer in het algemeen de leefkwaliteit in Aalden en de eigen buurt. Ook wordt gevraagd of de huurders zelf ideeën hebben, die bijdragen aan hun leefkwaliteit.
Tenslotte bieden we de huurders de mogelijkheid om hun belangstelling te uiten voor een bestuurslidmaatschap van huurdersvereniging Samen Sterk en/of van Dorpsbelangen Aalden. Men kan dan als vertegenwoordiger van alle huurders direct invloed uitoefenen op besluiten over onderwerpen die huurders raken. Uiteraard is ook een vrijblijvend, oriënterend gesprek daarover met ons mogelijk om te verkennen wat dat inhoudt.

Vul de vragenlijst in!

We hebben op 9 maart 5 vragenlijsten ingevuld terug ontvangen. We hopen van harte dat er nog wat bijkomen. Het is in uw eigen belang als huurder van Woonservice in Aalden! Tot en met 10 maart kunt u de vragenlijst nog indienen op bovengenoemde adressen of via email!
Bent u de vragenlijst kwijt? Download hem hier!

KEER GEDEELD

Laat een reactie achter

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd.