Sluit
overleg met verenigingen en stichtingen

Inspirerend overleg met verenigingen/stichtingen

Op 13 maart heeft Dorpsbelangen Aalden overlegd met vertegenwoordigers van de Zweelermarkt, Sweelpop, Vrouwen van Nu, PKN-Gereformeerde Kerk Zweeloo en de Aeldermeul.  Er was alle ruimte voor een gedachtewisseling over wat de verenigingen/stichtingen en Dorpsbelangen Aalden voor elkaar kunnen betekenen. De verenigingen/stichtingen gaven een toelichting op wat hen bezig houdt., waarbij de belangrijke rol van vrijwilligers aan de orde kwam. Dorpsbelangen Aalden vertelde wat haar plannen voor 2017 zijn.

Vrijwilligers

De ervaring van alle verenigingen/stichtingen is, dat vrijwilligers het beste persoonlijk benaderd kunnen worden om “de klus” gedaan te krijgen. Dat neemt niet weg dat het soms moeilijk is om vrijwilligers te werven. Voorbeeld: voor het opknappen van de speeltuin waren slechts 4 personen bereid hun armen uit de mouwen te steken.
Dorpsbelangen Aalden probeert op allerlei manieren contact met de achterban te krijgen en daarmee de betrokkenheid van inwoners te vergroten. Voorbeelden daarvan zijn deze website, Facebook, Twitter, OEK,  nieuwjaarsreceptie, etc..

Prioriteiten 2017

In de dorpsvisie 2015-2019 staat welke koers Dorpsbelangen Aalden wil varen. Daarin staan de volgende activiteiten, die in 2017 met prioriteit worden gerealiseerd:

 • Definitieve oplossing van de verkeersproblematiek Paardelandsdrift
 • Aelder Meent, inclusief bibliotheek
 • Groenplan, inclusief bloembakken bij entree dorp.
 • Opslag gemeenschappelijk gereedschap
 • Nieuwe vorm voor algemene ledenvergadering
 • Extra gehandicaptenparkeerplaats Korenhof
 • Organisatie beheer speeltuin
 • Onderzoek zorgbehoefte, naast professionele hulp
 • Onderzoek woonbehoefte, m.n. gericht op jongeren en starters
 • Boekje over Aalden (TIP)
 • App maken voor promotie van Aalden

Overige onderwerpen

Stoep Gelpenberg
Bewoners van de Gelpenberg willen dat de gemeente de stoeprand ter hoogte van hun oprit verwijdert. Dorpsbelangen Aalden kaart dat op 29 maart aan bij wethouder Brinks en ambtenaren van de gemeente.
Opleuken” dorp tijdens feestdagen
Dorpsbelangen Aalden gaat samen met verenigingen/stichtingen en ondernemers bekijken hoe het dorp versierd kan worden rond de feestdagen in november/december. Suggesties zijn welkom!
Ontwikkeling Aalden-app
De verenigingen/stichtingen zijn enthousiast over het voornemen van Dorpsbelangen Aalden om een Aalden-app te ontwikkelen. Doel van de app is informatie te verstrekken over het verenigingsleven, de ondernemers en de activiteiten in Aalden en omgeving. Binnenkort praten we hierover verder met ondernemers en verenigingen/stichtingen.

KEER GEDEELD

Laat een reactie achter

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *