Sluit
initiatievenmarkt

Aanvragen bijdrage uit Stimuleringsfonds weer mogelijk tot 1 september

Tot 1 september is het weer mogelijk aanvragen te doen voor een bijdrage uit Stimuleringsfonds 1. Dit fonds is gericht op financiële ondersteuning van leefbaarheidsinitiatieven voor de lokale gemeenschap. Het minimale subsidiebedrag is € 500,-, het maximale € 10.000,-.

Aanvragen via Dorpsbelangen Aalden

Aanvragen dienen via Dorpsbelangen Aalden te lopen. Afgelopen jaar vielen de vervanging van het dak van de kantine van de ijsvereniging (zie afbeelding boven dit bericht) en wandelroute De Rode Draad in de prijzen.
Het voert te ver hier het hele reglement te bespreken. Maar erg belangrijk is dat de eigen bijdrage 25% van de geraamde kosten moet zijn. Daarbij mag zelfwerkzaamheid voor €25,- per uur meetellen. Verder mogen per dorp niet meer dan 2 aanvragen worden gedaan.

Aanvraagformulier en reglement

Heeft u een idee? Vraag dan bij ons een aanvraagformulier en een reglement op. Of download hier het Aanvraagformulier, de Toelichting op het aanvraagformulier en de Subsidieverordening van de gemeente Coevorden.
Voor alle duidelijkheid: Dorpsbelangen Aalden stuurt de aanvraag alleen maar in. U dient verder alles zelf te regelen.
Succes!

KEER GEDEELD

Laat een reactie achter

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd.