Sluit
Aeldewrstraat Korenhof

Oplossingen voor verkeersproblemen

Ons overleg met de gemeente over verkeersproblemen op verschillende plekken in Aalden heeft het volgende opgeleverd:

Aelderstraat

Ter verduidelijking van de voorrangssituatie bij de Korenhof overweegt de gemeente beide kruisingen in het 30km-gebied van de Aelderstraat te markeren, zodat de attentie op deze kruisingen wordt verhoogd.

Paardelandsdrift

Voor verbetering van de verkeersveiligheid op de Paardelandsdrift heeft de gemeente subsidie aangevraagd bij de provincie. Als dat toegekend wordt, gaat de gemeente daarmee volgend jaar aan de slag. Dit betekent de drempel bij Aelder Meent verhogen, de realisatie van een verkeersdrempel op de Paardelandsdrift en het plaatsen van zgn. Juliepalen. Een en ander wordt zo veel mogelijk in combinatie met ons Groenplan uitgevoerd in 2018.

Wendakker

Tegelijkertijd met de aanpak van de Paardelandsdrift komt er een (gedeeltelijk) parkeerverbod op de Wendakker.

Gelpenberg

We hebben mede namens Landal Aelderholt een schriftelijk verzoek aan de gemeente gedaan voor aanleg van een fietspad langs de Geldpenberg. Hiermee hopen we de veiligheid van fietsers en voetgangers te verbeteren.

Begroting 2018 gemeente Coevorden

Tot slot is nog vermeldenswaard dat in lijn met het voorgaande op blz. 46 van onlangs verschenen Begroting 2018 van de gemeente het volgende is te lezen over het verkeer in/rond Aalden:

  • Op wegen in het buitengebied van Aalden/Meppen wordt een zone van 60 km/u ingesteld,
  • Op een aantal wegen worden bestaande kruisingen beter geaccentueerd,
  • Bij de basisschool in Aalden wordt een eenvoudige verkeersmaatregel getroffen ter verbetering van de veiligheid rondom de school.
KEER GEDEELD

Laat een reactie achter

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd.