Sluit
Bestuursvergadering

Resultaten Bestuursvergadering 23 oktober

De zesde bestuursvergadering van dit jaar heeft o.a. het volgende opgeleverd:

 • We hebben mede namens Landal Aelderholt een schriftelijk verzoek aan de gemeente gedaan voor aanleg van een fietspad langs de Geldpenberg.
 • Vastgesteld is de wijze waarop we met asielzoekers omgaan die dreigen te worden uitgewezen en waarvan inwoners van Aalden vinden dat dit onterecht is. Een notitie daarover is hier te downloaden.
 • Het project “Gemeenschappelijke opslag” is op 3 oktober gestart. De fundering voor een 180 m2 grote ruimte is aangelegd. Op het gebouw komen zonnecollectoren die bijdragen aan energiebesparing voor het zwembad.
 • Het project “Groenplan Aalden” gaat binnenkort van start. De bloembakken in de Marsstukken en pleintje voor de Korenhof komen in de eerste fase aan de beurt.
 • De gemeente heeft gereageerd op onze vragen over verkeersknelpunten. In een volgend bericht meer hierover.
 • De gemeente heeft een dorpsbudget aan Dorpsbelangen Aalden toegekend. Dit budget wordt op 30 november officieel overhandigd door wethouder Joop Brink. Dit zal plaats vinden in de Aelder Meent. Later meer hierover.
 • De resultaten van het onderzoek naar de formele en informele zorg in ons dorp is afgerond. Het heeft een mooi overzicht opgeleverd dat ook op 30 november aan wethouder Joop Brink wordt aangeboden met het verzoek om de communicatie hierover binnen de gemeente Coevorden vorm te geven.
 • De taakverdeling tussen de gemeente en Dorpsbelangen Aalden wat betreft het onderhoud van de speeltuin aan de Brinkmaten is als volgt: speeltoestellen en klein groenonderhoud rondom speeltoestellen doet Dorpsbelangen Aalden. Het onderhoud en beheer van het “grotere” groen, struiken etc. is voor rekening van de gemeente.
 • Dorpsbelangen Aalden stelt geld beschikbaar om samen met de ondernemersvereniging een impuls te geven aan de kerstversiering in de Aelderstraat tussen 9 en 30 december.
 • Dorpsbelangen Aalden heeft het subsidieverzoek van de IJsvereniging voor het opknappen van het verenigingsgebouw ingediend bij het Stimuleringsfonds van de gemeente. In november wordt daarover beslist.
 • De concept-woonvisie van de gemeente is besproken met de gemeente. Onze opmerkingen daarop zijn hier te downloaden. Eind dit jaar wordt de woonvisie door de gemeente definitief vastgesteld.
 • In 2018 is onze dorpsvisie aan herziening toe. We willen dat graag met de inwoners van Aalden doen. Gedacht wordt aan een conferentie met inwoners en vertegenwoordigers van de gemeente, waarin op basis van een toekomstverkenning en stellingen met elkaar wordt besproken welke onderwerpen in onze dorpsvisie opgenomen kunnen worden.

Heeft u opmerkingen of suggesties? Plaats hieronder een reactie!

KEER GEDEELD

Laat een reactie achter

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *