Sluit
Bestuursvergadering

Resultaten Bestuursvergadering 15 januari

Op 15 januari hebben we op onze bestuursvergadering o.a. het volgende besproken en besloten:

Activiteiten

Kerstversiering: we hebben geprobeerd er wat meer van te maken, dan in de afgelopen jaren het geval is geweest. We vinden dat het volgend jaar verder uitgebouwd moet worden met meer kerstlichtjes en meer versiering.
Nieuwjaarsreceptie: deze is door een handjevol mensen bezocht. We vragen ons af of we hiermee door moeten gaan. Besloten is om de nieuwjaarsreceptie volgend jaar in ieder geval niet meer van 17 tot 19 uur te houden. In het najaar besluiten we of en op welk tijdstip een nieuwjaarsreceptie gehouden kan worden.
Stamppottenproat: de 3e Stamppottenproat in de Korenhof gaat plaats vinden op 15 of 22 mei. Nadere info volgt.
Dorpskernavond: de Historische Vereniging gaat een dorpskernavond organiseren. Deze zal plaats vinden op 14 mei als inhoudelijk deel van de Algemene Ledenvergadering. Locatie: Aelder Meent.

Projecten

Gemeenschappelijke opslag: dit loopt, wel een financiële tegenvaller, maar gelukkig ook meevallers. Eén dezer dagen wordt het dak geplaatst.
Aelder Meent: gestreefd wordt per 1 maart een bestuur te hebben. Hans Terbach stelt zich daarvoor namens Dorpsbelangen Aalden beschikbaar.
Speeltuin: zodra de tweede offerte binnen is, besluiten we over de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden.
Groenplan: Wilfried Reuvers maakt een integraal plan voor de voorzijde van de Korenhof. Dit is nu een project van de gemeente, Woonservice en Dorpsbelangen Aalden. Mogelijk komt er een subsidie van Woonservice.
Aanvragen Dorpsbudget: er is nog alle ruimte voor het indienen van projecten door inwoners en organisaties in Aalden. De criteria voor het indienen van een subsidieaanvraag staan hier.
Ecologisch bermbeheer: er is een brede werkgroep van mensen uit Meppen, Wezup, Benneveld en Aalden die zich hiermee bezig houdt. Wij hebben besloten dit initiatief te steunen.
Enquete plaatsing WABP-borden: slechts 12 personen hebben gestemd (9 voor, 3 tegen). Op de volgende bestuursvergadering nemen we een besluit over het al dan plaatsen van WABP-borden.

Wijk en dorpenronde met de gemeente

Dit overleg vindt plaats op 12 februari. De punten die wij willen agenderen voor zijn: bekostiging AED, ontwikkeling Aelder Meent, oplossen verkeersproblemen Paardelandsdrift, aanleg fietspad Gelpenberg, gemeenschappelijke opslag, ontwikkeling dorpsvisie en bouwplannen (terrein Mekkes, naast Korenhof?).

Financiën

We sluiten 2017 af met een positief resultaat van € 374,-. Het aantal leden per 31 december 2017 bedraagt 376.

Ontwikkeling dorpsvisie 2019-2022

We zouden graag zien dat de bevolking hieraan meedoet. Daarom organiseren we op 10 maart een bijeenkomst, die door deskundige professionals wordt begeleid.

KEER GEDEELD

Laat een reactie achter

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd.