Sluit
uitslag stemming dorpsbudget

Indienen aanvraag Dorpsbudget Aalden 2017

Zoals u misschien al heeft gelezen of gehoord, heeft Dorpsbelangen Aalden van de gemeente een budget van € 20.000,– ontvangen ter verdere verbetering van de leefbaarheid in het dorp.

Verplichtingen

 1. Het bedrag is vrij besteedbaar tot 19 oktober 2018 (1 jaar na datum verzending van de beschikking).
 2. Alle inwoners van Aalden kunnen ideeën aandragen en kunnen meebeslissen over de besteding.
 3. Over gerealiseerde ideeën dienen de uitvoerders verantwoording af te leggen.
 4. Deze verantwoording dient Dorpsbelangen Aalden vóór 1 januari 2019 naar de gemeente te zenden.

SPELREGELS

 1. Aanvragen kunnen tot woensdag 31 januari 2018 worden ingediend via post (Hoekenakker 2, 7854 RX Aalden) of mail (info@dorpsbelangenaalden.nl) of op zaterdag 27 januari in De Aelder Meent tussen 14.00 en 17.00 uur.
 2. Al ingediende aanvragen hoeven niet opnieuw te worden ingediend.1)
 3. Zo nodig wordt door het bestuur van Dorpsbelangen Aalden een rangorde/prioritering in de lijst aanvragen gemaakt op basis van de volgende criteria:
  • De leefbaarheid wordt aantoonbaar verbeterd, voor het hele dorp of groepen bewoners. Liefst structureel, maar incidenteel mag ook.
  • De aanvraag moet passen binnen de visie van het dorp (klik hier om de dorpsvisie te bekijken).
  • Het moet om nieuwe ideeën gaan. Het is niet de bedoeling begrotingen van al bestaande activiteiten te ondersteunen.
  • Het voorstel moet solide zijn. Dat wil zeggen dat aan het uitvoeringsdeel ruim aandacht wordt besteed en dat er een begroting is.
  • Ook dient de wijze van evaluatie in de aanvraag opgenomen te zijn: hoe is het gegaan, wat is het resultaat en hoe is dat tot stand gekomen?

  Minimaal 4 aanvragen worden gehonoreerd. De maximale bijdrage is dus € 5000,-.

 1. Op een nog nader te bepalen datum wordt door bewoners in De Aelder Meent een keuze gemaakt uit de ingediende aanvragen.
 2. Over het eventuele prioriteringsvoorstel en de bewonerskeuze zal op de website en in Oes Eig’n Kraantien verslag worden gedaan.
 3. De onder 3 genoemde punten zijn noodzakelijk om Dorpsbelangen Aalden in staat te stellen de uitgaven naar de gemeente te verantwoorden.

Veel succes allemaal!
Hans Terbach
(voorzitter Dorpsbelangen Aalden)

 

1)De volgende aanvragen zijn al ingediend:

 1. Groenplan: het opfleuren van Marsstukken, Korenhof en Paardelandsdrift.
 2. De Rode Draad: een gemarkeerde wandeling tussen Oud-Aalden, Benneveld en Oosterhesselen met bankjes en een vogelkijkhut.
 3. Korenhof: het plaatsen van een deur naar de onlangs opgeknapte binnentuin.
 4. Korenhof: het aanschaffen van een braintrainer, die oudere mensen helpt de geest scherp te houden.
 5. Groenploeg: het aanschaffen van een nieuwe maaier voor de groenploeg van Aelden Rondomme (ook door andere groenploegen te gebruiken).
KEER GEDEELD

Laat een reactie achter

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd.